Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering Februari

donderdagavond 4 februari 2021 in Wassenaar

Het Bestuur nodigt eenieder uit voor de online Algemene Afdelingsvergadering van de Afdeling Wassenaar. Locatie: Online bijeenkomst via Zoom Aanvang: 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur Dit is een wat technische vergadering met de volgende ...

Het Bestuur nodigt eenieder uit voor de online Algemene Afdelingsvergadering van de Afdeling Wassenaar.

Locatie: Online bijeenkomst via Zoom

Aanvang: 20.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur

Dit is een wat technische vergadering met de volgende agenda: 

AGENDA

  1. Opening en vaststellen van de agenda
  2. Ingekomen stukken, mededelingen en berichten van verhindering
  3. Vaststellen van begroting 2021 (en meerjarenbegroting tot 2026), zie bijlage 1
  4. Verslag kascommissie n.a.v. kascontrole 2020 en verzoek decharge bestuur, zie bijlage 2
  5. Vaststelling Afdelingsreglement D66 Wassenaar, zie bijlage 3
  6. W.v.t.t.k.
  7. Rondvraag en sluiting

De bijlages zijn in de nieuwsbrief aan de leden verstuurd.

Graag aanmelden bij secretaris@d66wassenaar.nl.  

De Zoomlink wordt kort tevoren gemaild.

 

 

 

4 februari

20h30

Zoom