Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 vinden ook in Wassenaar de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor D66 Wassenaar zal Rogier Krabbendam de lijsttrekker zijn. De volgende stap voor D66 Wassenaar is het opstellen van de kandidatenlijst voor raadsleden. Elk lid, mits hij/zij minimaal 6 maanden lid is van D66, kan raadslid van D66 in Wassenaar worden.

Als je je wilt aanmelden als kandidaat gemeenteraadslid is het van belang allereerst het door de leden vastgestelde profiel voor kandidaat gemeenteraadsleden te lezen.

Kandidaten kunnen zich aanmelden vanaf woensdag 25 augustus 2021 en sluit op maandag 27 september 2021 om 10:00 uur. Vervolgens zal begin oktober 2021 de Lijst Advies Commissie (LAC) gesprekken met de kandidaten voeren om te komen tot een voorstel voor de lijstvolgorde. De LAC bestaat uit Stephanie Kessen, Merijn Schik en de lijsttrekker Rogier Krabbendam.

Uiteindelijk zal de definitieve samenstelling van de lijst worden vastgesteld door de leden van D66 Wassenaar via e-voting; de e-voting zal starten op woensdag 3 november 2021 en sluiten op woensdag 10 november 2021 om 21:00 uur.

Aanmelden doe je via het kandidaatstellingsformulier. In dit formulier zijn ook een toelichting, de voorwaarden voor kandidaatstelling, verdere instructies en enkele spelregels opgenomen. Enkele belangrijke voorwaarden zijn dat je op 25 augustus 2021 minimaal 6 maanden lid van D66 moet zijn en dat je op die datum ook aan je contributieverplichtingen hebt voldaan. Ook mag je niet tegelijkertijd lid zijn van een andere politieke partij. Stuur je aanmeldingsformulier op tijd per email naar de Verkiezingscommissie.

Bij de kandidaatstelling als gemeenteraadslid zijn geen ondersteunende verklaringen van andere leden nodig.

Nadere informatie volgt nog of en – zo ja – wanneer de kandidaten in de gelegenheid worden gesteld om zich te presenteren aan de leden voordat de e-voting plaatsvindt.

Als je vragen hebt over deze procedure, kun je deze aan de Verkiezingscommissie (VC) stellen per e-mail. Voor vragen over hoe het werk van een gemeenteraadslid er uit ziet, kun je bij het bestuur of de huidige raadsleden terecht.

Laatst gewijzigd op 23 augustus 2021