Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingscommissie (VC)

De Verkiezingscommissie (VC) waarborgt een onpartijdige voortgang van de kandidaatstellingsprocedure. De VC is belast met de volgende taken:

  • Het informeren van de leden over de wijze waarop de kandidaatstellingsprocedure verloopt, alsmede het beschikbaar stellen van het kandidaatstellingsformulier;
  • De controle en verificatie van de informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
  • Het organiseren en vaststellen van de stemmingen en het bekendmaken van de uitslag ervan;
  • De indiening van de definitieve kandidatenlijsten voor de verkiezingen bij het betreffende hoofdstembureau op de Dag der Kandidaatstelling, zoals door de Kieswet is voorgeschreven.

Samenstelling
De commissie bestaat uit drie personen, te weten:

1. Hilde Zwiers (voorzitter)
2. Ad Zopfi (lid)
3. Wiebe Ruttenberg (lid namens het afdelingsbestuur)

Laatst gewijzigd op 17 augustus 2021