Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekkersverkiezing GR2022

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad van Wassenaar plaats. D66 Wassenaar is daarom op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst, te beginnen met de lijsttrekker. Je kan je vanaf 28 april 2021 tot uiterlijk 28 mei 2021, 17:00 uur als kandidaat lijsttrekker aanmelden bij de Verkiezingscommissie (VC). Het door de afdelingsvergadering van 4 maart 2021 vastgestelde profiel voor de functie van lijsttrekker vind je hier:

vastgesteld profiel lijsttrekker D66 Wassenaar

Wijze van aanmelden en voorwaarden

Aanmelden doe je via het kandidaatstellingsformulier. In dit formulier zijn ook een toelichting, de voorwaarden voor kandidaatstelling, verdere instructies en enkele spelregels opgenomen. Enkele belangrijke voorwaarden zijn dat je op 28 mei 2021 minimaal 6 maanden lid van D66 moet zijn en dat je op die datum ook aan je contributieverplichtingen hebt voldaan. Ook mag je niet tegelijkertijd lid zijn van een andere politieke partij.

Het model voor het kandidaatstellingsformulier vind je hier:

model-kandidaatstellingsformulier

Bij jouw kandidaatstelling dien je minimaal 5 ondersteunende verklaringen (door middel van naam/lidnummer/handtekening) van stemgerechtigde leden te overleggen bij de VC. Het spreekt voor zich dat er minimaal 5 unieke ondersteuningen moeten worden ingediend.

De ondersteuningsverklaringen moet men (zoals gebruikelijk) laten tekenen. Ook leesbare foto’s of scans van ondertekende ondersteuningsverklaringen mogen.

Ondersteuningsverklaringen per e-mail dienen (1) conform de tweede pagina van het model zijn opgesteld, (2) bevatten het lidmaatschapsnummer van het lid (alternatief voor het lidmaatschapsnummer vermelden is het fysiek tekenen van het formulier) en (3) duidelijk zichtbaar is vanaf welk mailadres het lid de ondersteuningsverklaring toezendt.

Het word document voor de kandidaat-lijstrekker om de ondersteuningen te uploaden bij de kandidaatstellingen kan hieronder worden gedownload. Het document moet in PDF format worden geüpload.

model-ondersteuningsverklaringen

Procedure

De aanmelding als kandidaat is pas succesvol afgerond als de VC bevestigd heeft dat zij jouw aanmelding tijdig heeft ontvangen. De VC verstuurt deze bevestiging binnen 48 uur na de ontvangst van jouw aanmelding. Ontvang je na jouw aanmelding geen bevestiging, neem dan contact op met de VC.

Na aanmelding kan een kandidaat zich nog terugtrekken. Dit kan tot uiterlijk 3 juni 2021, 18.00 uur door het sturen van een e-mail aan de VC waarin de intrekking van de kandidatuur expliciet wordt gemeld. De namen van kandidaten die zich binnen deze termijn terugtrekken worden vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt.

Op 4 juni 2021 worden de namen van de (overgebleven) kandidaat of kandidaten gepubliceerd op de afdelingswebsite. De kandidaat of kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om zich te presenteren op donderdag 10 juni 2021.

Verkiezing van de lijsttrekker

De verkiezing van de lijsttrekker geschiedt, conform het besluit van de AAV van 4 maart 2021, door middel van e-voting. De verkiezing start op 16 juni 2021, en sluit op 23 juni om 21.00 uur. De uitslag van de verkiezing wordt op 24 juni 2021 bekend gemaakt.

Alle leden die op 16 juni stemgerechtigd zijn, ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor het uitbrengen van een stem en een digitaal stembiljet.

Belangrijke data op korte termijn zijn

  • 28 mei 2021, 17:00 uur – deadline insturen volledige kandidaatstelling
  • 3 juni 2021, 18:00 uur – deadline intrekken kandidatuur
  • 10 juni 2021 –  (online) bijeenkomst kandidatenpresentatie
  • 16 juni 2021 – opening interne verkiezing
  • 23 juni 2021, 21.00 uur – sluiting interne verkiezing
  • 24 juni 2021 – bekendmaking uitslag lijsttrekkersverkiezing

Laatst gewijzigd op 27 april 2021