Steun ons en help Nederland vooruit

Ad Zopfi

Algemeen Bestuurslid Afdeling Wassenaar

D66 is al enkele decennia mijn partij. In alle jaren dat ik lid ben heb ik in verschillende bestuurlijke functies een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de lokale afdeling. Eerst in het Westland en Wateringen en sinds ik woonachtig ben in Wassenaar, ook hier. D66 is een pragmatische partij en zo kijk ik zelf ook naar de politiek en het functioneren van een partij. Als penningmeester kan ik op bescheiden wijze mijn steentje bijdragen. Ik hoop dat ‘goed voorbeeld, goed doet volgen’ en zoveel mogelijk kiezers een actieve rol willen vervullen in onze partij en de lokale politiek.

 

Noot van de afdeling: Wij danken Ad in de AAV van 24-5- 2018  voor zijn werk als penningmeester. Het komende half jaar is Ad nog algemeen bestuurslid en verricht hij hand en spandiensten, vanaf de volgende najaars AAV zal hij het bestuur verlaten. Actief blijft hij altijd! Dank Ad!

 

 

Uw vrijwillige bijdrage is altijd welkom op rekeningnummer NL13RABO 0129 7913 50 t.n.v. D66 Wassenaar

Meer van Ad Zopfi