Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Annelies Heijl, ik woon sinds 1990 –zeer naar m’n zin- in Wassenaar.
Ik ben commissielid voor D66 binnen de Commissie Sociaal Domein en fractielid en ga mij graag inzetten voor de inwoners van ons dorp Wassenaar.

Tijdens mijn werkzame leven binnen het onderwijs (schoolbestuur), was ik o.a. medeverantwoordelijk voor kwaliteitsverbeteringsprogramma’s in het onderwijs (docent en mede-ontwikkelaar Post HBO-opleiding Onderwijs en Moderne Media in samenwerking met Hogeschool Leiden). Sinds augustus 2016 geniet ik van mijn pensioen, met veel inspirerende activiteiten. Zo zing ik met veel plezier als sopraan in het Oratoriumkoor Wassenaar Vocaliter; bezoek theater- opera- en cabaretvoorstellingen; maak beelden uit steen; reis de wereld rond, ook voor mijn hobby fotografie en besteed graag tijd met mijn grote lieve familie- en vriendenkring.
Ik ga mij, naast het sociale domein (Jeugd, Arbeidsparticipatie, Zorg en Welzijn), waar mogelijk, richten op:
• Onderwijs (o.a. brede ontwikkeling voor elk kind)
• Wonen: het (duurzaam) bouwen voor jongeren, mensen met lagere- en middeninkomens, waaronder de ouderen.
• Cultuur: het ondersteunen van cultureel ondernemerschap en het behouden van een goede theaterzaal.

Ik hoop dat u me weet te vinden als het om deze onderwerpen gaat!

Meer van Annelies Heijl