Steun ons en help Nederland vooruit

Marion Gout- Van Sinderen

Raadslid

Wassenaar

Ik ga mij inzetten voor een zelfstandig Wassenaar met aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, onderwijs en cultuur.

Ik zet mij in voor een zelfstandig Wassenaar met aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, onderwijs en cultuur.

Sinds 2002 woon ik met veel plezier met mijn gezin in Wassenaar. Ik werk in Alkmaar als algemeen directeur van Medisch Specialisten Noord West (MSNW). MSNW is een medische maatschap. Daarnaast ben toezichthouder bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde) en ben ik bestuursvoorzitter van Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer.

Ik ben algemeen econoom met veel bestuurskundige en internationale ervaring. Ik heb uitvoerende en toezichthoudende functies vervuld in de publieke en semipublieke sector. Deze ervaring zet ik graag in voor alle inwoners van ons dorp. D66 Wassenaar heeft een mooi en ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld. Ik zet graag mijn schouders onder de realisatie van dit programma waarvan een groot deel terug te vinden is in het coalitie akkoord.

Ik richt mij onder andere op:
• Een duurzame bestuurlijke toekomst: zelfstandig in een sterk netwerk van samenwerking
• Goede bereikbaarheid: aanpakken van verkeersoverlast door fysieke maatregelen
• Breed aanbod onderwijs: kansen voor iedereen
• Cultuur: ondersteunen cultureel ondernemerschap en behouden van een goede theaterzaal

Marion zit aan bij de Raadscommissie Bestuur en Middelen 

Meer van Marion Gout- Van Sinderen