Steun ons en help Nederland vooruit

Marion Gout- Van Sinderen

Voorzitter Bestuur Afdeling Wassenaar, kandidaat nr.2 GR2018

Wassenaar

Sinds 2002 woon ik in Wassenaar met mijn gezin. Ik werk in Alkmaar en Den Helder als algemeen directeur en bestuursvoorzitter van Medisch Specialisten Noord West, een grote medische maatschap. Voor deze functie heb ik vele functies vervuld in de publieke en semipublieke sector. Mijn man werkt bij de Autoriteit Consument en Markt in Den Haag. Ik heb een dochter die sinds kort op zichzelf woont in Wassenaar en een zoon die nog thuis woont. Door hen heb ik de Kieviet school, de Bloemcampschool en het Rijnlands Lyceum vaak van binnen gezien en heel veel tijd in het Sterrenbad doorgebracht.

Ik ben al meer dan 25 jaar lid van D66, destijds overgehaald om lid te worden door een collega van het ministerie van Economische zaken. Ik ben korte tijd lid geweest van de buitenlandcommissie van D66. Bij de afgelopen verkiezingen voor de Eerste Kamer stond ik nummer 15 op de lijst. Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de partij. Tijdens het afgelopen partijcongres ben ik benoemd in de geschillencommissie. En ik neem, als ik daarvoor van de Algemene AfdelingVergadering het mandaat krijg, graag het voorzitterschap van de afdeling Wassenaar over van Willemien Free. Zeker met de wetenschap dat Willemien actief blijft in het bestuur.

We zullen met elkaar aan de slag moeten om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 goed voor te bereiden. Het bestuur zal hard aan het werk moeten om het talent van de leden te mobiliseren om een mooi nieuw verkiezingsprogramma te formuleren en een lijst met geschikte en gemotiveerde kandidaten voor de Raad en Wethouderschap op te stellen. Ik ga mij daar graag voor inzetten.

De inzet van het landelijk verkiezingsprogramma steun ik van harte en deze is volgens mij heel goed te vertalen naar de lokale politiek: samen sterker en kansen voor iedereen.

Op de AAV van 23 maart 2017 is  Marion Gout – van Sinderen als voorzitter van het afdelingsbestuur geïnstalleerd.

Meer van Marion Gout- Van Sinderen