Steun ons en help Nederland vooruit

Marion Gout-Van Sinderen

Fractievoorzitter

Wassenaar

Ik zet mij in voor een zelfstandig Wassenaar met aandacht voor duurzaamheid, bereikbaarheid, onderwijs en cultuur.

Sinds 2002 woon ik met veel plezier in Wassenaar. Naast het raadslidmaatschap ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde), voorzitter van de Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Vliegend Personeel van de KLM en bestuursvoorzitter van Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer. Daarnaast ben ik voorzitter van de Tafel van Borging.

Als econoom met veel bestuurskundige en internationale ervaring zet ik mij met veel enthousiasme in voor alle inwoners van ons dorp. D66 Wassenaar heeft een mooi en ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld. Ik zet graag mijn schouders onder de realisatie van dit programma waarvan een groot deel terug te vinden is in het coalitieakkoord.

Ik richt mij onder andere op:
• Een duurzame bestuurlijke toekomst: zelfstandig in een sterk netwerk van samenwerking
• Goede bereikbaarheid: aanpakken van verkeersoverlast door fysieke maatregelen
• Breed aanbod onderwijs: kansen voor iedereen
• Cultuur: ondersteunen cultureel ondernemerschap en behouden van een goede theaterzaal

Marion zit in de commissies Bestuur en Middelen en Fysieke Leefomgeving. Ze is voorzitter van de werkgeverscommissie.

Meer van Marion Gout-Van Sinderen