Steun ons en help Nederland vooruit

Merijn Schik

Raadslid met portefeuille Ruimte en Economie

Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. Ik  werk bij de Autoriteit Consument en Markt; de toezichthouder voor consumentenbescherming en eerlijke concurrentie in Nederland. Hiervoor werkte ik in Brussel voor de Europese Commissie. In de Gemeenteraad zit ik in de Commissie Ruimte en Economie. Deze commissie is onder meer druk met bestemmingsplannen en verkeer. Een belangrijk aandachtspunt bij de verkeers portefeuille de veiligheid van fietsroutes in Wassenaar, met speciale aandacht voor scholen.

Een belangrijk economisch thema voor D66 is lokaal ondernemerschap. Door nieuwe projecten, bijvoorbeeld voor de inrichting van het Havengebied maar ook de tot stand koming van een verzamelgebouw, willen wij er voor zorgen dat lokale ondernemers in Wassenaar de ruimte krijgen. Ook de aangekondigde visie voor Wassenaar op het gebied van economie, wonen, groen en cultuur heeft onze aandacht. Deze visie moet de kaders stellen voor de verdere ontwikkeling van ons dorp. D66 hecht er aan dat de inwoners bij dit proces betrokken worden en dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen bestemmingen voor groen, steen, werk, cultuur en recreatie.

Persoonlijk hoor ik ook graag uw ideeen over wat goed is voor Wassenaar, wat er beter zou kunnen en hoe we dat kunnen bereiken.

Meer van Merijn Schik