Steun ons en help Nederland vooruit

Ritske Bloemendaal

Fractiesecretaris, Raadslid, Lijsttrekker GR2018

Wassenaar

Ik woon sinds de zomer van 2006 in Wassenaar.  Mijn drie kinderen volgen onderwijs hier in Wassenaar en in Leiden.

In de periode 2010-2014 was ik als burgerraadslid actief in de commissie Ruimte en Economie. Nu ben ik als raadslid actief in de commissie Mens en Maatschappij.

Mijn reizende bestaan als stuurman en als marineofficier – woonde en werkte een aantal jaren als militair diplomaat in de VS, Japan en laatstelijk in Ankara, Turkije -heeft me laten inzien hoe belangrijk de “rest van de wereld” is voor Nederland; internationaal denken is de kurk waarop onze economie drijft en daarom spreekt D66 mij ook zo aan.

Als onderwijspartij heeft D66 zich altijd ingezet op een manier die gericht is op het verbeteren van het onderwijssysteem en dat komt ten goede aan onze kinderen en (jong) volwassenen: zij verdienen onze aandacht! Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 is helder over wat we willen bereiken de komende vier jaar; u vindt dat hier op de website.

Als 3mans-fractie willen wij constructief en positief bijdragen aan het debat en zo weloverwogen komen tot goede besluiten, die Wassenaar vooruit helpen. Ruimtelijk Ordening en Economie hebben mijn speciale aandacht, maar ook de zogenaamde 3D-operatie heeft ook mijn grote interesse. Het proces waarbij de gemeenten belangrijker worden op de dossiers langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Een juiste aanname om die vormen van hulpverlening aan de burger dichterbij de burgers te organiseren, maar voor de gemeenten een hele grote klus. Een klus die wij als D66 mee helpen klaren.

raadslid met portefeuille Mens en Maatschappij

Meer van Ritske Bloemendaal