Steun ons en help Nederland vooruit

Ritske Bloemendaal

Raadslid, Fractievoorzitter

Wassenaar

Mijn naam is Ritske Bloemendaal. Ik ben lijsttrekker voor de raadsverkiezingen op 21 maart aanstaande.

Ik woon sinds de zomer van 2006 met mijn drie kinderen in  Wassenaar. Mijn reizende bestaan als stuurman en als marineofficier – woonde en werkte zo’n acht jaar als militair diplomaat in de Washington, Tokio en Ankara – heeft me laten inzien hoe belangrijk de “rest van de wereld” is voor Nederland; internationaal denken bepaalt de plaats van Nederland in de wereld en zo de kracht van onze economie; daarom spreekt D66 mij zo aan.

Het karakter van D66 als “onderwijspartij” D66 maakte dat ik mij er snel thuis voelde. Goed onderwijs is een andere pijler waarop wij de toekomst van onze jeugd en dus ons land bouwen. Het verkiezingsprogramma voor Wassenaar “Oog voor Iedereen” is helder over wat we willen bereiken op deze punten de komende vier jaar; u vindt het gehele programma hier op de website.

De afgelopen raadsperiode was ik als raadslid verantwoordelijk voor Onderwijs, Zorg, Jeugd, en Werk en Inkomen. Op deze gebieden  hebben we als gemeente zeker goede stappen gezet in de richting van een samenhangende aanpak daartussen, maar er is nog zeker winst te behalen in de dienstverlening op deze terreinen naar de inwoners toe. Daar wil ik mij de komende vier jaar opnieuw voor inzetten.

Daarnaast telt nog zeker een belangrijk ander groot onderwerp: de bestuurlijke toekomst van Wassenaar of in gewone mensentaal: op welke manier dienen we de inwoners het best als zelfstandige gemeente en op welke wijze van samenwerking met buurgemeenten. Het verkiezingsprogramma is helder: “Wassenaar zelfstandig”, inclusief een efficiënte en effectieve organisatie van samenwerkende ambtenaren voor beide gemeenten Wassenaar en Voorschoten.

Ritske Bloemendaal

Raadslid met portefeuille Mens en Maatschappij en voorzitter raadscie Ruimte en Economie

Meer van Ritske Bloemendaal