Steun ons en help Nederland vooruit

Ritske Bloemendaal

Wethouder

Wassenaar

Na een maritieme loopbaan woon ik sinds de zomer van 2006 in ons mooie Wassenaar; de groenste kustplaats van Nederland! Mijn reizende bestaan als stuurman en marineofficier – woonde en werkte zo’n acht jaar als militair diplomaat in de Washington, Tokio en Ankara – heeft me laten inzien hoe belangrijk de “rest van de wereld” is voor Nederland; internationaal denken bepaalt de plaats van Nederland in de wereld en zo de kracht van onze economie. Een van de uitgangspunten van D66 en dat spreekt mij aan.

Als vader van drie kinderen – twee zijn het huis uit – maakte het karakter van D66 als onderwijspartij dat ik mij er snel thuis voelde. Goed onderwijs is een andere pijler waarop wij de toekomst van onze jeugd en dus ons land bouwen. Het D66-verkiezingsprogramma voor Wassenaar “Kansen voor iedereen – Oog voor Iedereen” is helder over wat we willen bereiken de komende vier jaar. Graag noem ik u drie speerpunten: Goed wonen Goed onderwijs Goed bestuur.

Ik wil mij inzetten voor meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, middeninkomens en ouderen. Het onderwijs is goed in Wassenaar, maar ik vind het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Er moet meer aandacht komen voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur in het onderwijs. Dat moeten we hier regelen, dus wil ik daar aan werken in Wassenaar. Met de klimaatdoelen voor ogen is het nu echt hoog tijd dat de schoolgebouwen duurzamer worden gemaakt. Wassenaar staat er financieel goed voor. Een zelfstandig Wassenaar zorgt er voor dat bestuurders en inwoners dicht bij elkaar staan. Goed bestuur betekent voor mij een Wassenaars bestuur dat effectief, efficiënt en van hoge kwaliteit is. De bestuurskracht van Wassenaar kan en moet beter: zelfstandig waar het kan en slim regionaal samenwerken waar nodig.

De afgelopen raadsperiode was onderwijs, zorg, jeugd en werk en inkomen mijn portefeuille. Op deze gebieden heeft de gemeente zeker goede stappen gezet in de richting van een samenhangende sociaal bewuste aanpak daartussen, maar het kan altijd beter. Ook op het terrein van dienstverlening voor de inwoners.  Ritske is tot en met maart 2021 fractievoorzitter van de D66 fractie geweest met in zijn portefeuille Fysieke leefomgeving en Sociaal Domein. Ook was hij  voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Middelen. Op 1 april is hij benoemd tot Wethouder.

Ritske Bloemendaal

Meer van Ritske Bloemendaal