Steun ons en help Nederland vooruit

Voor een levendig, sportief en duurzaam Wassenaar!

Mijn naam is Rogier Krabbendam. Ik woon sinds eind 2013 in Wassenaar samen met mijn echtgenote Tjarda. Wij zijn de ouders van twee prachtige dochters.

Wassenaar is een hele fijne groene plek om te wonen en voor onze kinderen om op te groeien. Het is voor mij belangrijk dat zij beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is, en dat zij straks ook oog zullen hebben voor kinderen die in andere – vaak mindere – omstandigheden opgroeien.

Wanneer je onderdeel uitmaakt van een gemeenschap, dan hoor je daar ook een bijdrage aan te leveren. Een bloeiende gemeenschap en een actief verenigingsleven valt of staat bij de inzet van betrokken burgers en actieve vrijwilligers. Zelf hockey ik met veel plezier bij De Kieviten.

De afgelopen jaren heb ik mij actief ingezet voor de afdeling D66 Wassenaar. O.a. als kandidaat gemeenteraadslid GR2018 (nr. 6), coördinator van het campagneteam GR2018, lid verkiezingsprogramma commissie GR2018, lid van het campagneteam TK2017 en bij de organisatie van de Duivenvoorde Discussie- en Debatavonden (DDDD66) in Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Sinds de Algemene Afdelingsvergadering van 24 mei 2018 maak ik onderdeel uit van het afdelingsbestuur van D66 Wassenaar in de rol van voorzitter.

Ik heb in Leiden rechten gestudeerd en werk als public affairs manager Zuid-Holland bij VNO-NCW West in Den Haag. Net als u woon ik ook graag in een levendig, sportief en duurzaam Wassenaar. D66 Wassenaar staat voor Goed wonen, Goed onderwijs en Goed bestuur. Maar daarvoor moeten we wel vooruit en actief inspelen op nieuwe ontwikkelingen, door verantwoordelijkheid te nemen in samenwerking met onze omgeving. Graag lever ik vanuit het afdelingsbestuur daar de komende tijd mijn persoonlijke bijdrage aan.

Voor een levendig, sportief en duurzaam Wassenaar!

Meer van Rogier Krabbendam