Steun ons en help Nederland vooruit

Op 2 juni 2014 is het nieuwe college van Wassenaar geinstalleerd. Sabine Verschoor, vanuit D66 aangetreden, is verantwoordelijk voor de portefeuille financien, economische zaken, dienstverlening en aanbestedingen.

Verschoor was 8 jaar gemeenteraadslid in Leiden. Daarnaast was ze algemeen bestuurslid bij Holland Rijnland en belangenbehartiger van de Leidse regio in de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol). Sabine bekleedde jarenlang de portefeuille RO en was in Leiden de fractiespecialist met betrekking tot grondexploitaties en het grondbedrijf. Daarnaast is ze breed georienteerd. Andere dossiers waarmee ze zich heeft beziggehouden zijn onderwijshuisvesting en de transitie van de jeugdzorg. Ook zat ze gedurende 9 jaar in de beroep en bezwaarcommissie Sociale Zaken.

Sabine heeft grondige kennis van de gemeentefinancien en had in 2013 zitting in de commissie die fouten in de Leidse planning & controlcyclus onderzocht. Ze was jarenlang werkzaam in commerciele functies als uitgever, oa op het gebied van politieke en sociale wetenschappen. Bij Platform Zelfstandig Ondernemers (VNO-NCW) een belangenbehartiger van zzp’ers, hield ze zich bezig met de nieuwe Aanbestedingswet, kredietverstrekking aan ondernemers en de herziening van het belastingstelsel. Ze is sinds 8 jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer en verricht opdrachten als interim-manager/ financieel projectmanager. Dit bedrijf zal ze met de aanvaarding van haar functie opgeven. Verschoor (1970) is getrouwd en heeft 1 dochter.

Wethouder financien

Meer van Sabine Verschoor