Steun ons en help Nederland vooruit

Willemien Free

Secretaris Bestuur Afdeling Wassenaar

Wassenaar

email: freebv@gmail.com

Vanaf de zomer van 2012 woon ik met mijn gezin in Wassenaar. Ik ben zelfstandige, projectmanager, ik wissel betaald en onbetaald werk af, werk graag vanuit mijn hart.  Ik heb onderwijskunde gestudeerd en onder andere gewerkt voor  het ministerie van OCenW, De Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika, Stichting Lezen&Schrijven, Bibliotheek Bollenstreek, Stichting Wereld-leren.  Binnen Wassenaar ben ik  vrijwilliger:  ik  lees namens de VoorleesExpress voor bij een gezin uit Syrie, zodat de kinderen hun woordenkennis vergroten en het op school wat makkelijker gaat. Ook ben ik vrijwilliger bij de formulierenbrigade van de Stichting Maatschappelijk Ondersteuning Wassenaar: zo help ik af en toe bij de thuisadministratie of het aanvragen van aanvullende gelden. Zitting hebben in het bestuurslidmaatschap van D66 is natuurlijk ook vrijwilligerswerk.

Het prettigste aan Wassenaar?
Alle groene ruimte, ook al is die ruimte niet overal openbaar. En de bibliotheek, het mooie plein bij de dorpskerk, de keuze aan winkels, de grote hoeveelheid actieve vrijwilligers.. er pleit zoveel voor Wassenaar.

Het minst prettige aan Wassenaar?
Station Voorschoten (voorheen station Wassenaar…) had wat dichterbij gemogen, het openbaar vervoer kan beter.  Dat er -eindelijk- een deelauto in Wassenaar staat is een plus, maar waarom niet meer?  Wat echt kan veranderen: bewuster kiezen voor groen, gasloos, minder plastic. Naar mijn mening heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en een motiverende, stimulerende rol.

D66 stem ik sinds mijn 19e, behalve in de jaren dat ik in Groningen studeerde: toen was ik lid van de steunfractie van Student en Stad, een lokale gemeentepartij. Een van de slogans van deze partij is ‘een fietspad is niet links of rechts’. Zo is het maar net. Ik probeer te leven vanuit slimme keuzes en praktische oplossingen, het hoeft niet allemaal in beleidsjargon en ingewikkeld.

Zo kies ik ervoor om elke dag zwerfafval op te ruimen, om boeken te (laten) delen via de buurtbieb voor ons huis, om een groot deel van onze stroom uit zonnepanelen te halen, om zo min mogelijk tegels en zo veel mogelijk planten in de tuin te hebben zodat we goed omgaan met grond- en regenwater,  en het ecologisch systeem minder belasten. Ik hoop zo te helpen om de wereld een beetje in balans te houden.

De nadruk die D66 -landelijk en lokaal-  legt op de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van het individu, op goed onderwijs en op een duurzame samenleving is voor mijn stem doorslaggevend.

Ik ben een teamspeler en laat me graag inspireren door anderen. Het is dan ook fijn omringd te zijn door enthousiaste mensen die tijd vrijmaken voor hun omgeving. Ik nodig je uit om kennis te maken met alle leden van D66 in Wassenaar, meer of minder actief. Je bent welkom!

Willemien is bestuurslid sinds 2014, en vanaf mei 2018 bestuurssecretaris.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom op rekeningnummer NL13RABO 0129 7913 50 t.n.v. D66 Wassenaar

Meer van Willemien Free