Steun ons en help Nederland vooruit

Willemien Free

Secretaris

Wassenaar

Vanaf de zomer van 2012 woon ik met mijn gezin in Wassenaar. Ik ben zelfstandige, projectmanager, werk graag vanuit mijn hart.  Ik heb in Groningen gestudeerd en onder andere gewerkt voor het ministerie van OCenW, Stichting Lezen&Schrijven en de VoorleesExpress.

Binnen Wassenaar  heb ik als vrijwilliger voorgelezen bij een van de gezinnen uit Syrië,  zodat de kinderen en ouders sneller wennen aan de Nederlandse Taal. Op afroep heb ik een jaartje bij het team thuisadministratie van de Stichting Maatschappelijk Ondersteuning Wassenaar geholpen.  Sinds 2019 ben ik bezig met verschillende initiatieven rondom duurzaamheid in Wassenaar: de pilot EnergyParty, Samen Slim Rijden, De Groene Meent en de oprichting van WEC (de  Wassenaarse Energie Coöperatie).

Het prettigste aan Wassenaar?
Alle groene ruimte, ook al is die ruimte niet overal openbaar. En de bibliotheek, het mooie plein bij de dorpskerk, de verscheidenheid aan winkels, de grote hoeveelheid betrokken, actieve inwoners…. er pleit zoveel voor Wassenaar.

Het minst prettige aan Wassenaar?
Station Voorschoten (voorheen station Wassenaar…) had wat dichterbij gemogen. Daarom ook werk ik aan individueel schoon openbaar vervoer: de elektrische deelauto.

Wat echt kan veranderen: ik hoop dat meer mensen bewust gaan werken aan  meer groen in de voortuin,  minder plastic in de winkels en op straat, een betere isolatie van alle gebouwen en woningen en  het opwekken en gebruiken van schone energie binnen de gemeentegrenzen.  Naar mijn mening kan onze gemeenschap – gemeente en inwoners – veel beter als het om CO2 reductie gaat. De zeespiegel wacht niet met stijgen, en Wassenaar is toch echt een kustplaats.

D66
D66 stem ik sinds mijn 19e, behalve in de jaren dat ik in Groningen studeerde: toen was ik lid van de steunfractie van Student en Stad, een lokale gemeentepartij. Een van de slogans van deze partij is ‘een fietspad is niet links of rechts’. Zo is het maar net. Ik probeer te leven vanuit slimme keuzes en praktische oplossingen, het hoeft niet allemaal in beleidsjargon en ingewikkeld. Zo kies ik ervoor om zwerfafval op te rapen, om boeken te (laten) delen via de buurtbieb voor ons huis, om een groot deel-, zelfs bijna alle- stroom uit onze zonnepanelen te halen, om zo min mogelijk tegels en zo veel mogelijk planten in de tuin te hebben  zodat we goed omgaan met grond- en regenwater,  en het ecologisch systeem minder belasten.

De nadruk die D66 legt op de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van het individu, op goed onderwijs en op een duurzame samenleving is voor mijn stem doorslaggevend.

Ik ben een teamspeler en laat me graag inspireren door anderen. Het is dan ook fijn omringd te zijn door enthousiaste mensen die tijd vrijmaken voor hun omgeving. Ik nodig je uit om kennis te maken met alle leden van D66 in Wassenaar, meer of minder actief. Je bent welkom!

Willemien is bestuurslid sinds 2014 en secretaris sinds 2016.

Je kunt Willemien bereiken via secretaris@d66wassenaar.nl. Ze is ook verantwoordelijk voor deze website, dus zie je een foutje- geef het dan even door.

Meer van Willemien Free