Steun ons en help Nederland vooruit

Willemien Free

Secretaris Afdeling Wassenaar

Wassenaar

Vanaf de zomer van 2012 woon ik met mijn gezin in Wassenaar. Ik ben zelfstandige, projectmanager, ik wissel betaald en onbetaald werk af, werk graag vanuit mijn hart.  Ik heb in Groningen gestudeerd en onder andere gewerkt voor het ministerie van OCenW, Stichting Lezen&Schrijven en de VoorleesExpress.

Binnen Wassenaar  heb ik als vrijwilliger voorgelezen bij een van de gezinnen uit Syrië,  zodat de kinderen en ouders sneller wennen aan de Nederlandse Taal,  zodat het op school wat makkelijker gaat. Op afroep heb ik bij het team thuisadministratie van de Stichting Maatschappelijk Ondersteuning Wassenaar gewerkt. Sinds 2019 ben ik bezig met een inwoners initatief rondom duurzaamheid. Zitting hebben in het afdelingsbestuur van D66 is natuurlijk ook vrijwilligerswerk.

Het prettigste aan Wassenaar?
Alle groene ruimte, ook al is die ruimte niet overal openbaar. En de bibliotheek, het mooie plein bij de dorpskerk, de verscheidenheid aan winkels, de grote hoeveelheid betrokken, actieve inwoners…. er pleit zoveel voor Wassenaar.

Het minst prettige aan Wassenaar?
Station Voorschoten (voorheen station Wassenaar…) had wat dichterbij gemogen, het openbaar vervoer kan beter.  Dat er -eindelijk- een deelauto in Wassenaar staat is een plus, maar als er meer zijn kunnen veel gezinnen zonder die tweede auto, en kunnen gezinnen zonder auto af en toe toch wat verder weg.

en wat echt kan veranderen: bewuster kiezen voor meer groen in de voortuinen,  minder plastic in de winkels en op straat, een betere isolatie van alle gebouwen en woningen en  het opwekken en gebruiken van schone energie binnen de gemeentegrenzen.  Naar mijn mening kan onze gemeente- en ook haar inwoners !- veel harder en beter als het om CO2 reductie gaat. De zeespiegel wacht niet met stijgen, en Wassenaar is toch echt een kustplaats.

D66
D66 stem ik sinds mijn 19e, behalve in de jaren dat ik in Groningen studeerde: toen was ik lid van de steunfractie van Student en Stad, een lokale gemeentepartij. Een van de slogans van deze partij is ‘een fietspad is niet links of rechts’. Zo is het maar net. Ik probeer te leven vanuit slimme keuzes en praktische oplossingen, het hoeft niet allemaal in beleidsjargon en ingewikkeld.

Zo kies ik ervoor om zwerfafval op te rapen, om boeken te (laten) delen via de buurtbieb voor ons huis, om een groot deel-, zelfs bijna alle- stroom uit onze zonnepanelen te halen, om zo min mogelijk tegels en zo veel mogelijk planten in de tuin te hebben  zodat we goed omgaan met grond- en regenwater,  en het ecologisch systeem minder belasten. Ik hoop zo te helpen om de wereld beter in balans te houden.

De nadruk die D66 -landelijk en lokaal-  legt op de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van het individu, op goed onderwijs en op een duurzame samenleving is voor mijn stem doorslaggevend.

Ik ben een teamspeler en laat me graag inspireren door anderen. Het is dan ook fijn omringd te zijn door enthousiaste mensen die tijd vrijmaken voor hun omgeving. Ik nodig je uit om kennis te maken met alle leden van D66 in Wassenaar, meer of minder actief. Je bent welkom!

Willemien is bestuurslid sinds 2014. 

Meer van Willemien Free