Steun ons en help Nederland vooruit

Willemien Free

Algemeen Bestuurslid Afdeling Wassenaar

Wassenaar

email: freebv@gmail.com

Vanaf zomer 2012 woon ik met mijn gezin in Wassenaar. Ik ben onderwijskundige, werk als projectleider bij de Bibliotheek Bollenstreek. Mijn man werkt aan klimaatzaken vanuit Den Haag en zit graag op de racefiets. Onze twee dochters gaan naar de Montessorischool en bevinden zich regelmatig in het Sterrenbad .

Het prettigste aan Wassenaar? Alle groene ruimte, ook al is die ruimte niet overal openbaar. En de bibliotheek, het mooie plein bij de dorpskerk, de keuze aan winkels, de grote hoeveelheid actieve vrijwilligers..,, er pleit zoveel voor Wassenaar. Het minst prettige aan Wassenaar? Het ontbreken van een treinverbinding. En wat echt kan veranderen: dat we bewuster kiezen voor groen.

D66 stem ik sinds mijn 19e, behalve in de jaren dat ik in Groningen studeerde: toen was ik lid van de steunfractie van Student en Stad, een lokale gemeentepartij. Een van de slogans van deze partij is ‘een fietspad is niet links of rechts’. Zo is het maar net. Ik probeer te leven vanuit slimme keuzes en praktische oplossingen, het hoeft niet allemaal in beleidsjargon en ingewikkeld. Zo kies ik ervoor om elke dag zwerfafval op te ruimen, om boeken te (laten) delen via de buurtbieb in onze voortuin, om een groot deel van onze stroom uit zonnepanelen te halen.

Ik kan me goed vinden in het verkiezingsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Gelukkig is een groot gedeelte van dit programma terug te vinden in het coalitieakkoord. Ook is de nadruk die D66 -landelijk en lokaal-  legt op de verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van het individu, op goed onderwijs en op een duurzame samenleving voor mijn stem doorslaggevend.

Ik ben een teamspeler en laat me graag inspireren door anderen. Het is dan ook fijn omringd te zijn door enthousiaste mensen die tijd vrijmaken voor hun omgeving. Ik nodig je uit om kennis te maken met alle leden van D66 in Wassenaar, meer of minder actief. Je bent welkom!

Willemien is bestuurslid sinds 2014.

Uw vrijwillige bijdrage is welkom op rekeningnummer NL13RABO 0129 7913 50 t.n.v. D66 Wassenaar

Meer van Willemien Free