Steun ons en help Nederland vooruit

De fractie: Raadsleden en commissielid

De fractie bestaat uit Ritske Bloemendaal, Marion Gout- Van Sinderen en Annelies Heijl

Wethouder

Lia de Ridder is onze wethouder Sociaal domein:

Bestuur D66 Wassenaar

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Leden van afdeling Wassenaar

In Wassenaar is een prettige groep actief betrokken leden van D66 aanwezig. Wilt u ons leren kennen? Wij zien u graag!