Steun ons en help Nederland vooruit

Kandidatenlijst D66 Wassenaar GR 2018

Op 21 maart 2018 vinden in Wassenaar de lokale verkiezingen plaats. Op deze dag worden de gemeenteraadsleden voor de gemeenteraadsperiode  2018-2022 gekozen door de inwoners van Wassenaar. De leden van D66 Wassenaar stellen tijdens de interne verkiezingen de kandidatenlijst vast voor deze  Gemeenteraadsverkiezingen. Zodra de namen en de volgorde van de kandidatenlijst…

Raadsfractie

Voor D66 zitten er in de periode 2014-2018 drie raadsleden in de gemeenteraad van Wassenaar. De fractieleden worden ondersteund door een commissielid. Onze raadsleden zijn Eva Kernkamp (fractievoorzitter) ,  Ritske Bloemendaal (fractiesecretaris) en Merijn Schik. Ons commissielid is Fred Sanders.  

Wethouder

Onze Wethouder van Financiën en Economische Zaken is Freddy Blommers. Hij heeft binnen het College van BenW de volgende portefeuille:  Financiën/grondexploitatie; Economische zaken (toerisme, recreatie, horeca, evenementenbeleid, agrarische zaken, strand, evenementen); Dienstverlening; Communicatie (inclusief het referendum); Aanbestedingen; Accommodatiebeleid (inclusief sportvoorzieningen).

Leden van afdeling Wassenaar

In Wassenaar is een prettige groep actief betrokken leden van D66 aanwezig. Wilt u ons leren kennen? Wij zien u graag!

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.