Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie

De fractie bestaat uit 2 gekozen raadsleden en 1 commissielid. Bijna elke week vergaderen zij. Deze fractievergaderingen zijn toegankelijk voor de leden van de afdeling. Wil je aanschuiven? Mail dan even naar fractie@d66wassenaar.nl.

Wethouder Sociaal Domein

Onze Wethouder is Lia de Ridder. Haar portefeuille bestaat uit: ( lees verder)

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Leden van afdeling Wassenaar

In Wassenaar is een prettige groep actief betrokken leden van D66 aanwezig. Wilt u ons leren kennen? Wij zien u graag!