Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie

De fractie 2018-2022 bestaat uit 4 personen. Raadsleden Ritske Bloemendaal (tevens voorzitter fractie D66) en Marion Gout-van Sinderen. Daarnaast de raadscommissieleden Debora Sutherland en Annelies Heijl. Fractievergaderingen vinden bijna elke donderdagavond plaats ( zie de agenda ) en zijn openbaar voor de leden van de afdeling. Plaats: vaak de vergaderzaal op de…

De fractie bestaat uit 2 raadsleden en 2 commissieleden. klik om meer te lezen.

Wethouder Sociaal Domein

Onze Wethouder Lia de Ridder heeft binnen het college van Burgemeester en Wethouders  de portefeuille Onderwijs, Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Cultuur en Ouderenzorg. De volledige portefeuille bestaat uit: Onderwijs Integraal huisvestingsbeleid scholen Duurzaamheid en klimaatbeleid Kunst en Cultuur Warenar complex WMO en ouderenbeleid Volkshuisvesting Sociaal Domein …

Onze Wethouder Lia de Ridder: Portefeuille Onderwijs, Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Cultuur en Ouderenzorg

Alle kandidaten: bedankt!

[caption id="attachment_1498" align="alignright" width="293"] Lijst 3 2018[/caption] D66 Wassenaar bedankt alle 16 D66 leden op de lijst hartelijk voor hun kandidaatstelling en inzet. Wij zijn trots op het resultaat: Ritske en Marion,  gefeliciteerd met jullie plek in de Raad! Debora en Annelies: fijn dat jullie beiden als commissielid aantreden!

D66 Wassenaar bedankt alle 16 D66 leden op de lijst hartelijk voor hun kandidaatstelling en inzet.

Afdelingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Leden van afdeling Wassenaar

In Wassenaar is een prettige groep actief betrokken leden van D66 aanwezig. Wilt u ons leren kennen? Wij zien u graag!