Steun ons en help Nederland vooruit

De fractie: Raadsleden en commissielid

De fractie bestaat uit Ritske Bloemendaal, Marion Gout- Van Sinderen en Annelies Heijl

Wethouder

Lia de Ridder is onze wethouder Sociaal domein:

Bestuur D66 Wassenaar

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Leden van afdeling Wassenaar

In Wassenaar is een leuke groep actief betrokken leden van D66 aanwezig. Wilt je ons leren kennen? Wij zien je graag!