Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsfractie

De fractie 2018-2022 bestaat uit 4 personen. Raadsleden Ritske Bloemendaal (tevens voorzitter fractie D66) en Marion Gout-van Sinderen. Daarnaast de raadscommissieleden Debora Sutherland en Annelies Heijl.

Fractievergaderingen vinden bijna elke donderdagavond plaats ( zie de agenda ) en zijn openbaar voor de leden van de afdeling. Plaats: vaak de vergaderzaal op de eerste verdieping van de Paauw, soms bij mensen thuis. Laat dan ook even weten of je als steunlid aanwezig wil zijn tijdens een fractievergadering: mail naar fractie@d66wassenaar.nl. Een van de fractieleden  kan je  dan laten weten waar de vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat.

Ritske Bloemendaal

Ritske Bloemendaal

Raadslid, Fractievoorzitter

Marion Gout- Van Sinderen

Marion Gout- Van Sinderen

Raadslid, Penningsmeester fractie

Debora Sutherland

Debora Sutherland

Commissielid, Fractiesecretaris

Annelies Heijl

Annelies Heijl

Commissielid, Fractiesecretaris