Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder Sociaal Domein

Onze Wethouder Lia de Ridder heeft binnen het college van Burgemeester en Wethouders  de portefeuille Onderwijs, Duurzaamheid, Burgerparticipatie, Cultuur en Ouderenzorg.

De volledige portefeuille bestaat uit:

Onderwijs

Integraal huisvestingsbeleid scholen

Duurzaamheid en klimaatbeleid

Kunst en Cultuur

Warenar complex

WMO en ouderenbeleid

Volkshuisvesting Sociaal Domein

Burgerparticipatie (inclusief communicatie)

Vrijwilligers

Wethouder De Ridder is 4e locoburgemeester en plaatsvervangend lid van het AB van de GGD Haaglanden.

Het sociale domein is binnen het college verdeeld onder twee wethouders. De portefeuille Participatie, Jeugd en Sport is ondergebracht bij wethouder Inge Zweerts de Jong.

Lia de Ridder

Lia de Ridder

Wethouder Sociaal Domein: Portefeuillehouder Zorg, Volkshuisvesting, Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en Burgerparticipatie