Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

32 publicaties gevonden.

 • Amendement definitief ontwerp inrichtingsplan centrum ( CDA, LW!, D66, VVD)

  Dit amendement is 13-10-2020 aangenomen    De gemeenteraad van Wassenaar, In vergadering bijeen op 13 oktober 2020; Gehoord de beraadslagingen, Wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel Definitief ontwerp inrichtingsplan centrum als volgt te…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2020
 • Motie inrichtingsplan Centrum Wassenaar ( D66, CDA, LW!, VVD)

    Deze motie is 13/10/2020 unaniem aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 13 oktober 2020; gehoord de beraadslagingen;  - overwegende dat na gezamenlijke voorbereiding tussen onder meer de…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2020
 • Amendement over Denkrichting N44 (D66, VVD, CDA, PvdA, LW!)

  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 15 september 2020; gehoord de beraadslagingen; wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel Denkrichting voor de toekomst van de N44 als volgt: Beslispunt 1 aan te vullen met: ....en daarbij de volgende aandachtspunten…

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Motie Verhoging gemeentelijke bijdrage voor armoedebestrijding in de corona-tijd

  Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. D66 heeft deze motie mede ingediend. uiteraard neemt  de fractie hier politieke verantwoordelijk voor! De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020; gehoord…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie Aanpak jeugdzorg en de kracht van Wassenaar (CDA VVD D66 LW!)

  Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. D66 heeft deze motie mede ingediend: wij zijn van mening dat het ook voor gemeente  Wassenaar  tijd is  om scherper aan de wind te zeilen m.b.t. de kostenbeheersing. De Boodschap is: kinderen verdienen alle aandacht en moeten die ook krijgen. Wel dienen we uitdrukkelijk te kijken waar…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie middelen duurzaamheid ( D66, VVD, CDA, LW!)

  Deze motie is tijdens de Raad mbt de kadernota met algemene stemmen aangenomen. Het is een oproep aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven.  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie Sociale Kaart ( D66, CDA)

  Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Op verzoek College datum verschoven naar 1 december 2020 in plaats van 1 oktober 2020   De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020; gehoord de…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie reserve grote projecten (LW!, VVD)

  Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli 2020; gehoord de beraadslagingen; - overwegende dat De kadernota 2021-2024 aangeeft ‘de reserve grote projecten de komende…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie afmaken plannen herontwikkeling Haven (VVD, LW!)

  Tijdens de raad mbt de kadernota is deze motie aangenomen met algemene stemmen. D66 heeft voor gestemd omdat hier de relatie met de omwonenden weer wordt aangeknoopt nadat het intensieve eerdere traject is stilgevallen. De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie opknappen Wassenaarse Slag (VVD, CDA, D66)

  Deze motie is tijdens de raad m.bt. de kadernota aangenomen met algemene stemmen. de motie is mede ingediend door D66 omdat het goed is voor de uitstraling van ons familiestrand  en het fiets parkeren beter mogelijk te maken- van belang voor duurzaamheid in mobiliteit. …

  • Gepubliceerd op 8 juli 2020