Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Motie middelen duurzaamheid ( D66, VVD, CDA, LW!)

  Deze motie is tijdens de Raad mbt de kadernota met algemene stemmen aangenomen. Het is een oproep aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven.  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie Informatie Avalex ( VVD, D66)

  MOTIE VVD D66 Informatie Avalex De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 8 juni 2020; gehoord de beraadslagingen; - overwegende dat …

  • Gepubliceerd op 8 juni 2020
 • Motie Corona Debat (VVD, PvdA, D66)

  Deze motie is met algemene stemmen aangenomen  De Raad, Gehoord de beraadslaging, Overwegende, Dat veel Wassenaarse ondernemers forse uitdagingen en grote economische schade hebben gekregen door alle noodzakelijke maatregelen om Corona te bestrijden, Dat die schade de komende tijd aanzienlijk blijft…

  • Gepubliceerd op 19 mei 2020