Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

1 publicatie gevonden.

  • Motie over Subsidie Stichting Beheer Warenar – SBW (D66, VVD, LW!, CDA)

    De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 28 januari 2020; gehoord de beraadslagingen; - overwegende dat beslispunt 3 van het raadsbesluit Varianten Kerkstraat 75 aangeeft dat ten gevolge van de besluitvorming rond de Warenar de subsidie voor het cultuurprogramma…

    • Gepubliceerd op 5 februari 2020