Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Amendement definitief ontwerp inrichtingsplan centrum ( CDA, LW!, D66, VVD)

  Dit amendement is 13-10-2020 aangenomen    De gemeenteraad van Wassenaar, In vergadering bijeen op 13 oktober 2020; Gehoord de beraadslagingen, Wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel Definitief ontwerp inrichtingsplan centrum als volgt te…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2020
 • Motie inrichtingsplan Centrum Wassenaar ( D66, CDA, LW!, VVD)

    Deze motie is 13/10/2020 unaniem aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 13 oktober 2020; gehoord de beraadslagingen;  - overwegende dat na gezamenlijke voorbereiding tussen onder meer de…

  • Gepubliceerd op 14 oktober 2020
 • Motie over Subsidie Stichting Beheer Warenar – SBW (D66, VVD, LW!, CDA)

  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 28 januari 2020; gehoord de beraadslagingen; - overwegende dat beslispunt 3 van het raadsbesluit Varianten Kerkstraat 75 aangeeft dat ten gevolge van de besluitvorming rond de Warenar de subsidie voor het cultuurprogramma…

  • Gepubliceerd op 5 februari 2020