Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Amendement over Denkrichting N44 (D66, VVD, CDA, PvdA, LW!)

  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 15 september 2020; gehoord de beraadslagingen; wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel Denkrichting voor de toekomst van de N44 als volgt: Beslispunt 1 aan te vullen met: ....en daarbij de volgende aandachtspunten…

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Motie afmaken plannen herontwikkeling Haven (VVD, LW!)

  Tijdens de raad mbt de kadernota is deze motie aangenomen met algemene stemmen. D66 heeft voor gestemd omdat hier de relatie met de omwonenden weer wordt aangeknoopt nadat het intensieve eerdere traject is stilgevallen. De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 7 juli…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2020
 • Motie opknappen Wassenaarse Slag (VVD, CDA, D66)

  Deze motie is tijdens de raad m.bt. de kadernota aangenomen met algemene stemmen. de motie is mede ingediend door D66 omdat het goed is voor de uitstraling van ons familiestrand  en het fiets parkeren beter mogelijk te maken- van belang voor duurzaamheid in mobiliteit. …

  • Gepubliceerd op 8 juli 2020
 • Amendement bij Nota van uitgangspunten Groene Zone (LW!,D66, VVD,CDA,FM)

  AMENDEMENT over de Nota van Uitgangspunten Groene Zone (Z/19/037191/173044) De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 20 mei 2020; gehoord de beraadslagingen; Overwegende dat: de gemeenteraad op 26 maart…

  • Gepubliceerd op 20 mei 2020
 • Amendement inzake groenonderhoud (VVD D66 CDA LW!)

  AMENDEMENT over Begroting 2020 inzake groenonderhoud unaniem aangenomen door de raad  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; gehoord de beraadslagingen; wijzigt…

  • Gepubliceerd op 4 november 2019