Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

30 publicaties gevonden.

 • Motie Communicatie en Participatie mbt inzameling huishoudelijk afval (D66, VVD)

  MOTIE D66 VVD Communicatie en participatie m.b.t. inzameling huishoudelijk afval De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 20 mei 2020; gehoord de beraadslagingen; - overwegende dat bij…

  • Gepubliceerd op 20 mei 2020
 • Amendement bij Nota van uitgangspunten Groene Zone (LW!,D66, VVD,CDA,FM)

  AMENDEMENT over de Nota van Uitgangspunten Groene Zone (Z/19/037191/173044) De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 20 mei 2020; gehoord de beraadslagingen; Overwegende dat: de gemeenteraad op 26 maart…

  • Gepubliceerd op 20 mei 2020
 • Amendement over de Toekomst van de Paauw

  AMENDEMENT over de toekomst van de Paauw De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 19 mei 2020; gehoord de beraadslagingen; wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het…

  • Gepubliceerd op 19 mei 2020
 • Motie Corona Debat (VVD, PvdA, D66)

  Deze motie is met algemene stemmen aangenomen  De Raad, Gehoord de beraadslaging, Overwegende, Dat veel Wassenaarse ondernemers forse uitdagingen en grote economische schade hebben gekregen door alle noodzakelijke maatregelen om Corona te bestrijden, Dat die schade de komende tijd aanzienlijk blijft…

  • Gepubliceerd op 19 mei 2020
 • Motie over Subsidie Stichting Beheer Warenar – SBW (D66, VVD, LW!, CDA)

  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 28 januari 2020; gehoord de beraadslagingen; - overwegende dat beslispunt 3 van het raadsbesluit Varianten Kerkstraat 75 aangeeft dat ten gevolge van de besluitvorming rond de Warenar de subsidie voor het cultuurprogramma…

  • Gepubliceerd op 5 februari 2020
 • Motie over afvalbeleid Avalex (VVD, D66)

  De gemeenteraad van Wassenaar In vergadering bijeen op 28 januari 2020; Gelezen: de paper ten behoeve van geïnformeerde discussie over strategisch afvalbeleiden Avalex governance, welke als onderlegger diende voor de raadsconferentievan 27 september 2019; de…

  • Gepubliceerd op 5 februari 2020
 • Motie Stabiele raming uitkering gemeentefonds (VVD, D66)

  Deze motie is aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat: De ramingen van de uitkering van het gemeentefonds sterk fluctueren,…

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Amendement Begroting 2020: een bruisend Wassenaar Rondom onze Paauw

  AMENDEMENT Begroting 2020; Een bruisend Wassenaar rondom onze Paauw en het hele dorp. Dit amendement is aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; gehoord de beraadslagingen; …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Amendement op begroting 2020 inzake Verkeer en Vervoer – LW!, D66, VVD

  Dit amendement is aangenomen  AMENDEMENT betreffende de begroting 2020 De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, gehoord de beraadslagingen; wijzigt paragraaf 2.1 Verkeer en vervoer als volgt:  Toelichting Onderzoek wegennet met bijbehorende…

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Motie Bestrijding Eikenprocessierups ( CDA D66 VVD)

  deze motie is unaniem aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat: Wassenaar veel zomereiken heeft. Wassenaar afgelopen zomer veel overlast heeft ondervonden van deeikenprocessierups. …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019