Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

36 publicaties gevonden.

 • Motie over afvalbeleid Avalex (VVD, D66)

  De gemeenteraad van Wassenaar In vergadering bijeen op 28 januari 2020; Gelezen: de paper ten behoeve van geïnformeerde discussie over strategisch afvalbeleiden Avalex governance, welke als onderlegger diende voor de raadsconferentievan 27 september 2019; de…

  • Gepubliceerd op 5 februari 2020
 • Motie over Bouwplannen Wassenaar (D66,VVD, LW!, CDA)

  De motie is met algemene stemmen aangenomen door de Gemeenteraad van Wassenaar  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 19 november 2019; gehoord de beraadslagingen;  overwegende dat …

  • Gepubliceerd op 25 november 2019
 • Motie Stabiele raming uitkering gemeentefonds (VVD, D66)

  Deze motie is aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat: De ramingen van de uitkering van het gemeentefonds sterk fluctueren,…

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Amendement Begroting 2020: een bruisend Wassenaar Rondom onze Paauw

  AMENDEMENT Begroting 2020; Een bruisend Wassenaar rondom onze Paauw en het hele dorp. Dit amendement is aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; gehoord de beraadslagingen; …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Amendement op begroting 2020 inzake Verkeer en Vervoer – LW!, D66, VVD

  Dit amendement is aangenomen  AMENDEMENT betreffende de begroting 2020 De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, gehoord de beraadslagingen; wijzigt paragraaf 2.1 Verkeer en vervoer als volgt:  Toelichting Onderzoek wegennet met bijbehorende…

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Motie Bestrijding Eikenprocessierups ( CDA D66 VVD)

  deze motie is unaniem aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat: Wassenaar veel zomereiken heeft. Wassenaar afgelopen zomer veel overlast heeft ondervonden van deeikenprocessierups. …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Motie Onroerend Zaak Belasting ( CDA D66 VVD)

  Deze motie is aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat: Voor de Wassenaarders nieuwe voorzieningen uit investeringen ter beschikking komen. …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Motie onderhoud Gemeentekantoor ( LW! D66 VVD CDA )

    Deze motie is unaniem aangenomen De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat: …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Motie Jeugdzorg ( CDA VVD D66)

  Deze motie is aangenomen op 30-09-2019 De Raad, Gehoord de beraadslaging, Overwegende, Motie jeugdzorg   Dat Wassenaar een tekort heeft in de jeugdzorg…

  • Gepubliceerd op 4 november 2019
 • Motie Realisatiekracht Wassenaar ( D66 VVD LW! CDA)

  Motie Realisatiekracht Wassenaar D66 VVD LW! CDA Deze motie is unaniem aangenomen  De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; gelezen, …

  • Gepubliceerd op 4 november 2019