Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement definitief ontwerp inrichtingsplan centrum ( CDA, LW!, D66, VVD)

Dit amendement is 13-10-2020 aangenomen 

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

In vergadering bijeen op 13 oktober 2020;

Gehoord de beraadslagingen,

Wijzigt het ontwerpbesluit behorend bij het raadsvoorstel

Definitief ontwerp inrichtingsplan centrum

als volgt te wijzigen in:

Beslispunt: 1.

Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Centrum Wassenaar vast te stellen onder voorbehoud van goedkeuring van de Programmabegroting 2021-2024.

Beslispunt :2.

De aanbevelingen (plusvariant) uit het Visueel Afwegingskader van Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitecten BV/ BeheerMeester te betrekken bij de verdere uitwerking voor zover dit niet leidt tot vertraging of meerkosten.

Beslispunt: 3.

Gemeente ontwikkelt samen met het centrummanagement een concreet actieplan om de leegstand  te bestrijden in ons winkelcentrum en maakt daarin inzichtelijk welke instrumenten in Wassenaar ingezet kunnen en gaan worden om de leegstand in ons dorpscentrum actief te verminderen met aandacht voor verscheidenheid in aanbod. De gemeente maakt hierbij gebruik van onder meer de landelijke Retailagenda 2020 en ervaringen elders, waar investeringen tot meetbare resultaten hebben geleid in bezoekersaantallen en omzet.

Beslispunt: 4.

De gemeente Wassenaar actief gaat participeren in het economische  MRDH-programma “Sterker uit de crisis”. Het programmaonderdeel digitalisering MKB (midden- en kleinbedrijf) is hierbij cruciaal voor ons winkelcentrum. We sluiten ons actief aan bij het initiatief om een digitaal platform te ontwikkelen voor lokale ondernemers. Dit is nu een initiatief van onder meer de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Ridderkerk.

 

Ronald Everard           Fred Weyn                  Ritske Bloemendaal    Bernard Menken

CDA-Wassenaar         Lokaal Wassenaar      D66-Wassenaar          VVD-Wassenaar

Gepubliceerd op 14-10-2020 - Laatst gewijzigd op 14-10-2020