Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie afmaken plannen herontwikkeling Haven (VVD, LW!)

Tijdens de raad mbt de kadernota is deze motie aangenomen met algemene stemmen.

D66 heeft voor gestemd omdat hier de relatie met de omwonenden weer wordt aangeknoopt nadat het intensieve eerdere traject is stilgevallen.

De gemeenteraad van Wassenaar,

in vergadering bijeen op 7 juli 2020;

Overwegende dat het uitgebreide participatietraject met bewoners rondom de Haven navolging verdient;

Overwegende dat zonder extra financiƫle middelen het parkeer- en verkeersonderzoek met de ondernemers en buurt niet kan worden afgrond deze raadsperiode,

Constaterende dat het gebied rondom de Haven ontwikkeling verdient naast het integrale plan voor de gemeentewerf en de besluitvorming daarvoor goed in de steigers moet worden gezet,

Verzoekt het College de benodigde aanvullende financiering van 30.000 euro op te nemen in de begroting voor 2021, te dekken vanuit de reserve grote projecten

Laurens van Doeveren, VVD
Fred Weyn, Lokaal Wassenaar!

 

Gepubliceerd op 09-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020