Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie onderhoud Gemeentekantoor ( LW! D66 VVD CDA )

 

Deze motie is unaniem aangenomen

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; Overwegende dat:

 1. Bij het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat er sprake is van achterstallig onderhoud.
 2. Het gebouw dient te worden aangepast aan ‘de eisen van deze tijd’ waarna het weer 10 jaar mee kan als kantoorruimte.
 3. Als start voor het sober en doelmatig opknappen van het gebouw een initiële investering is beoogd in 2020 van €1 miljoen.
 4. In 2021 een verdere investering van €0.7 miljoen is voorzien.
 5. Wassenaar samen met Voorschoten in 2020 een proces zal doorlopen om te komen toteen optimalisatie van het samenwerkingsmodel.
 6. Wassenaar haar realisatiekracht in het kader van haar strategische agenda Wassenaar 2030 wil versterken.
 7. In de Raad van 15 oktober 2019 is besloten dat aanvullend onderzoek zal plaatsvinden in het kader van het Besluit de Paauw te handhaven als bestuurscentrum van Wassenaar.
 8. De uitkomsten van bovenstaande mede de omvang en locatie van (een deel van) de werkorganisatie bepalen.

Verzoekt het college:

 1. De investering aan te houden tot in maart 2020 tot na het besluit over het onderzoeknaar de scenario’s voor de Paauw.
 2. De voorziene investering vooralsnog te beperken tot hetgeen nodig is voor reparaties die geen uitstel dulden in het kader van een sober en doelmatig opknappen van het gebouw.
 3. Hierbij rekening dient te worden gehouden met het scenario van De Paauw als volwaardig bestuurscentrum en de discussie met Voorschoten over de toekomst van de werkorganisatie.
 4. De Raad vooraf aan de verdere uitvoering, een specifiek investeringsvoorstel voor autorisatie van de investering in het gemeentekantoor te doen toekomen.
 5. In de overweging mede een visie op te nemen over het toekomstig gebruik van het huidige gemeentekantoor.

en gaat over tot de orde van de dag.

Weyn
Van Doeveren Bloemendaal

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020