Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie opknappen Wassenaarse Slag (VVD, CDA, D66)

Deze motie is tijdens de raad m.bt. de kadernota aangenomen met algemene stemmen.

de motie is mede ingediend door D66 omdat het goed is voor de uitstraling van ons familiestrand  en het fiets parkeren beter mogelijk te maken- van belang voor duurzaamheid in mobiliteit.

De gemeenteraad,

Bijeen in vergadering bijeen op 7 juli 2020,

Overwegende dat de Wassenaarse slag een uniek strand in Zuid Holland is,

Overwegende dat Wassenaar een onderscheidend familiestrand is en wederom een blauwe vlag als heeft gekregen als schoon en veilig strand,

Overwegende dat er in de entree van de Wassenaarse slag, de parkeerplaats en de infrastructuur nauwelijks is geïnvesteerd in de afgelopen decennia,

Constaterende dat het College de streeft naar revitalisering van de Wassenaarse slag en daarvoor een bescheiden budget ter beschikking heeft gesteld,

Verzoekt het College aanvullende financiering ter beschikking te stellen bij de om de Wassenaarse Slag integraal op te knappen indien er ruimte of ruimte gemaakt kan worden in de begroting van 2021,

Laurens van Doeveren, VVD
Ronald Everard, CDA
Ritske Bloemendaal, D66

Gepubliceerd op 08-07-2020 - Laatst gewijzigd op 09-07-2020