Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie over aanmelden Wassenaar voor Global Goals campagne VNG

MOTIE D66 – aangenomen door de raad op 17-09-2019

MOTIE over
Aanmelden Wassenaar voor Global Goals campagne VNG

De gemeenteraad van Wassenaar,
in vergadering bijeen op 17 september 2019; gehoord de beraadslagingen;

overwegende dat

– Wassenaar Millenniumgemeente is, hetgeen aan de gemeentegrenzen goed zichtbaar is door de rode bordjes

– de millenniumdoelstellingen internationaal via de VN vervangen zijn voor Global Goals

– de VNG 25 september 2019 heeft uitgeroepen tot Global Goals vlaggendag – Wassenaar een grote internationale gemeenschap kent
– Wassenaar een duurzaam dorp wil zijn voor iedereen

van oordeel dat

– de Global Goals – net als voorheen de millenniumdoelstellingen – goed aansluiten bij onze lokale beleidsdoelstellingen

van mening zijnde dat

– de overschakeling van millenniumgemeente naar Global Goals-gemeente een noodzakelijke actualisatie van bestaand beleid is

– het meedoen aan de Global Goals vlaggendag een goede aanleiding biedt om onze inwoners kenbaar te maken dat wij met ons lokale beleid aansluiten bij de wereldwijde inzet voor een duurzame ontwikkeling
verzoekt het college

In te gaan op de uitnodiging van de VNG (zoals neergelegd in het VNG september magazine) en Wassenaar aan te melden voor de campagne Gemeenten4GlobalGoals en op 25 september de Global Goals-vlag te hijsen

en gaat over tot de orde van de dag. Bloemendaal, D66

Gepubliceerd op 07-10-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020