Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie over afvalbeleid Avalex (VVD, D66)

De gemeenteraad van Wassenaar

In vergadering bijeen op 28 januari 2020;

Gelezen:

  • de paper ten behoeve van ge├»nformeerde discussie over strategisch afvalbeleiden Avalex governance, welke als onderlegger diende voor de raadsconferentievan 27 september 2019;
  • de brief van Avalex aan de Colleges van de Avalex-gemeenten van 18 oktober2019 waarin besloten wordt de huidige governance ten minste de komende twee jaar te behouden.In aanmerking nemende dat:

bij de raadsconferentie over afvalbeleid en bestuursvorm bijna unaniem gekozen werd voor een vorm van brede of natte nascheiding, al dan niet in combinatie met het apart inzamelen van PMD;
In de consultatieronde op een eerste concept-motie tussen 8 en 27 november een aantal reacties zijn binnengekomen, welke zoveel mogelijk in deze versie verwerkt zitten;

Avalex momenteel bezig is met het uitwerken van de aanbesteding voor een nieuwe afvalverwerker, welke ons restafval vanaf 2022 moet gaan verwerken, waarbij de wensen van de raden ten aanzien van nascheiding dus zeer actueel en relevant zijn.

Diverse gemeenten in de regio (Rotterdam) stoppen met het apart inzamelen

van plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD);

draagt het college op:

  • Avalex opdracht te geven bij de komende aanbesteding voor eenafvalverwerker als eis op te nemen dat deze in staat is om zowel PMD- nascheiding als PMD-voorscheiding aan te bieden als afvalverwerkingsopties, en daarnaast een prikkel op te nemen om de hoeveelheid te verbranden afval zo laag mogelijk te houden;
  • Avalex op te roepen tot het laten verrichten van een actiegericht onderzoek naar manieren om bronscheiding van GFT te verbeteren;en gaat over tot de orde van de dag.
    Iwein Borm, VVD Marion Gout, D66
Gepubliceerd op 05-02-2020 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020