Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie Warenar oktober 2019 ( CDA VVD D66 LW!)

Deze motie is unaniem aangenomen

De Raad,
Gehoord de beraadslaging, Overwegende,

Motie Warenar

  Dat we nog geen voorstel hebben ontvangen voor het veiligstellen van de theaterfunctie.

  Dat we graag een theaterfunctie in Wassenaar willen behouden.

  De Warenar veel achterstallig onderhoud kent.

  Dat het theater te maken heeft met een structureel exploitatietekort.

  Dat de grond waar de Warenar op staat eigendom is van de Rooms Katholieke Kerk.

  Dat we nog geen scenario’s voor het behoud van de theaterfunctie hebben ontvangen.

  Dat we nog geen zicht hebben op een concreet tijdschema voor de uitvoering van de

noodzakelijke maatregelen. Verzoekt het college,

  Om nog dit jaar 2 of 3 scenario’s te presenteren over de toekomst van de theaterfunctie in Wassenaar.

  Het behoud van de theaterfunctie in minimaal één scenario los te koppelen van de toekomst van het gebouw Warenar en in minimaal één scenario dit juist wel te koppelen aan de toekomst van het gebouw Warenar.

  Om nog dit jaar een realistisch tijdspad te geven over zowel het beslissingstraject als de uitvoering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ronald Everard (CDA) Laurens van Doeveren (VVD) Ritske Bloemendaal (D’66)
F G Weyn (LW)

Gepubliceerd op 04-11-2019 - Laatst gewijzigd op 12-02-2020