Steun ons en help Nederland vooruit

Bewonersinitiatieven en inspraak

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeente beslissingen neemt die van directe invloed zijn op inwoners. Maar ook omdat inwoners hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is.

  • D66 wil de inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces betrekken. Dan is er meer ruimte om rekening te houden met hun wensen en bezwaren.
  • D66 wil dat inwoners zelf een initiatiefraadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor minstens 500 handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in zo’n voorstel aangeven welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele kosten worden gedekt.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 17 februari 2020