Steun ons en help Nederland vooruit

Financieel beleid

Als sociaal-liberalen gaan wij behoedzaam om met de financiƫle huishouding van de gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden.

  • D66 wil dat de transparantie van de begroting toeneemt door de doorontwikkeling van de online begroting.
  • D66 wil dat de hoogte van gemeentelijke leges voor bijvoorbeeld bouwvergunningen altijd onderbouwd is. Kostendekking is daarbij het uitgangspunt.
  • D66 staat voor een duurzame begroting. D66 wil geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang van sommige publieke investeringen (bijvoorbeeld in schone energie) die op de lange termijn rendement opleveren en de aarde ontzien. Lage lokale lasten zijn voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van de gemeentelijke begroting. Tekorten worden niet structureel aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.
  • D66 wil dat de reserves van de gemeente Wassenaar daarom op een realistisch niveau liggen. Het is zonde om onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl duurzame investeringen nodig zijn.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 17 februari 2020