Steun ons en help Nederland vooruit

Goed ondernemersklimaat

Voor D66 zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. D66 wil dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien.

  • D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht volstaan, in plaats van een vergunningsplicht. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen.
  • D66 wil het winkelgebied aan de Van Hogendorpstraat aantrekkelijker maken door een experiment met het weren van auto’s.
  • D66 staat voor de zondagsopening. Winkeliers kunnen zo zelf bepalen of ze op zondagen wel of niet geopend zijn.
  • D66 ziet functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.
  • D66 wil dat bedrijven terecht kunnen bij een vaste contactpersoon van de gemeente, die hen helpt de juiste weg bij de gemeente te vinden.
  • D66 wil dat de gemeente bij aanbestedingen waar mogelijk ook lokale en startende ondernemers kansen biedt door eenvoudige inschrijving in het ondernemersregister en door betere voorlichting over opdrachten.
  • De gemeente werkt oplossingsgericht en snel bij aanvragen voor vergunningen voor terrassen en evenementen.
  • D66 wil dat de gemeente zich blijft inzetten om Wassenaar als onderscheidende en aantrekkelijke winkelomgeving te positioneren.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 14 juni 2020