Steun ons en help Nederland vooruit

Naar een groen en schoon dorp

D66 zet vol in om van Wassenaar een klimaatneutrale gemeente te maken. Oftewel: we willen minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn opgewekt. Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. Investeren in duurzaamheid levert vaak geld op.

  • D66 wil dat de gemeente per wijk een voorstel maakt hoe we Wassenaar samen energieneutraal kunnen maken. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie en regierol.
  • D66 wil dat er een ‘revolverend fonds’ van 5 miljoen euro wordt opgezet waaruit bewonersinitiatieven en bedrijven de eerste investering voor energiebesparing of – opwekking kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds.
  • D66 wil dat de gemeente woningcorporaties aanmoedigt om vastgoed te verduurzamen en maakt bindende afspraken. Nieuwe corporatiewoningen in Wassenaar moeten vanaf 1 januari 2019 energieneutraal worden gebouwd.
  • D66 wil dat de gemeente bedrijven aanmoedigt om energiebesparende maatregelen te nemen en actief controleert op de uitvoering van de Wet Milieubeheer. Dat betekent dat bedrijven verplicht zijn investeringen te doen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend.
  • D66 vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. De gemeente koopt groene energie in en wekt zelf energie op door, waar rendabel, de aanleg van zonnepanelen op daken van vastgoed in eigendom van de gemeente. Daarnaast wil D66 dat de gemeente duurzaam en circulair inkoopt.
  • De gemeente biedt ruimte aan lokale cooperaties om zelf energie op te wekken.
  • D66 is voor alternerend inzamelen, het nieuwe (omgekeerde) inzamelen. Er wordt een oplossing gezocht voor inwoners met specifieke uitdagingen zoals veel groenafval. Ook komt er een inzamelpunt voor luiers en incontinentiemateriaal.
  • D66 wil een actieve aanpak van zwerfafval in Wassenaar.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 15 juni 2020