Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei én een basisvoorwaarde om het maximale uit de toekomst te halen. Door middel van onderwijs kan iedereen zich ontplooien en wordt hij of zij voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarom moet onderwijs voor iedereen toegankelijk en van hoge kwaliteit zijn. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen ontwikkeling. D66 vindt het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. We willen aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur. We willen daarnaast onze kinderen voorbereiden op de samenleving; met aandacht voor burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Zolang niet al deze zaken landelijk zijn geregeld, stimuleren we scholen om dit zelf te organiseren door samenwerkingen met lokale partners te initiëren en budget te reserveren.

D66 is een voorstander van onderwijs waarbij élk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind praktisch is ingesteld, hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om mee te komen.

  • Wassenaar mag zich gelukkig prijzen met twee goede scholen voor voortgezet onderwijs. Juist daarom is het jammer dat er (nog) geen plek is voor VMBO-onderwijs op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. Op dit moment moeten Wassenaarse jongeren uitwijken naar andere gemeenten. Daarom pleit D66 voor het onderzoeken van de mogelijkheid van kleinschalig VMBO-onderwijs in Wassenaar.
  • D66 vindt dat basisscholen maximaal 25 euro aan administratiekosten mogen vragen voor inschrijving. Zo verminderen we het risico op een mogelijke tweedeling en sociale uitsluiting binnen ons dorp.
  • Bij een aantal basisscholen komen kinderen op een wachtlijst terecht als ze met 2 jaar worden aangemeld. D66 wil dat onderzocht wordt of er in den brede sprake is van wachtlijstproblematiek.
  • Nu Wassenaar geen peuterspeelzalen meer heeft, wil D66 dat kinderopvang 2 dagdelen toegankelijk is voor elk kind. Dus ook voor kinderen waarvan de ouder(s) niet werken en die daarom geen financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van de kinderopvangtoeslag. De gemeente moet dit ‘gat’ dichten. Zo kan ieder kind zich spelenderwijs en samen met kinderen van verschillende achtergronden ontwikkelen.
  • D66 verbindt voorwaarden aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. We willen dat scholen duurzaam zijn en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. Ook krijgen scholen ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken of zonnepanelen op het dak.

Verkiezingsprogramma 2018

Laatst gewijzigd op 14 juni 2020