Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is. Met de beperkte ruimte gaan we zorgvuldig om, door te kiezen voor verdichting en slim dubbelgebruik.

  • D66 wil een flexibele ruimtelijke ordening, waarbij (onrendabele) bedrijfsbestemmingen kunnen worden omgezet in woonbestemmingen.
  • D66 vindt het belangrijk dat de huidige regels en vergunningen in Wassenaarse verordeningen worden bekeken op nut en noodzaak. Overbodige en verouderde regels worden geschrapt, versimpeld of gemoderniseerd.
  • D66 wil dat bij grote projecten binnen de gemeente een regisseur wordt aangewezen die fungeert als aanspreekpunt voor de buurt of wijk.
  • Met inwoners, ondernemers en de gemeente gaan we door met de ingezette ontwikkeling van het havengebied. Dit moet een dynamische plek worden waar we graag verblijven met mogelijkheden om te recreëren, ondernemen en wonen.
  • D66 wil een ruime groene buffer tussen Wassenaar en Valkenburg behouden.
  • D66 wil maatwerk in het groenonderhoud. Dit betekent dat waar onderhoud vanuit verkeersveiligheid noodzakelijk is dit absoluut voorrang krijgt.
  • Het snoeien van groen en het opruimen van gevallen bladeren en takken rond landgoederen wordt teruggebracht.
  • De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven om buurten of wijken op orde te houden, bijvoorbeeld door extra verzamelmomenten.

Laatst gewijzigd op 9 februari 2020