Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en verenigingen

Sporten en bewegen is gezond en brengt mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met elkaar in contact. De Sport- en Speldagen zijn daar hét voorbeeld van. Daarom vindt D66 dat de lokale sportverenigingen zoveel mogelijk en structureel moeten worden ondersteund. Een adequate financiële meerjarenplanning staat daarbij voorop.

  • D66 wil dat elke school de beschikking heeft over een professionele gymnastiekdocent. Sporten begint bij de jongste jeugd.
  • D66 wil dat Wassenaar zich profileert als groene en sportieve gemeente.
  • D66 wil dat de Sportnota Wassenaar 2016 – 2020 een vervolg krijgt.
  • D66 ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel contacten hebbenminder zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 meer budget voor sport en bewegen.
  • D66 wil een multifunctioneel en efficiënt gebruik van het gemeentelijk vastgoed.Organisaties die een maatschappelijk doel dienen verdienen en krijgen een plek, maar zullenmoeten accepteren dat ze wellicht moeten verhuizen uit hun vertrouwde omgeving.
  • D66 wil dat de sporthal vervangen wordt in overleg met de sportverenigingen en dat erwordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor publiek-private samenwerking.

-uit het verkiezingsprogramma van 2018-

Laatst gewijzigd op 9 februari 2020