Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Wonen in het groene, ruim opgezette Wassenaar is een voorrecht. D66 wil dat er in Wassenaar ruimte is voor iedereen en we koesteren de natuur in en om ons dorp. Dit willen we behouden. Nieuwe woningbouwlocaties worden daarom gevonden binnen de bebouwde kom (“binnenstedelijk”). We bouwen Wassenaar niet verder uit.

  • D66 wil dat bij woningbouwprojecten voorrang wordt gegeven aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters (zowel gezinnen als alleenstaanden) en mensen met een middeninkomen vanuit het oogpunt van een evenwichtige bevolkingsopbouw en de noodzakelijke sociaal- economische vitaliteit van ons dorp.
  • D66 wil de locaties die geschikt zijn voor (her)ontwikkeling in kaart brengen. Doel is samen met inwoners te komen tot een integraal plan voor verbouw en nieuwbouw van woningen.
  • D66 stelt bij aanbestedingen voor nieuwe woningbouw energieneutraal bouwen (nul op de meter) als eis.
  • D66 wil dat er voldoende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen maar wel naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag in zou trekken.

Laatst gewijzigd op 2 juni 2020