Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen

Groen, bereikbaar en veilig dorp

Goed onderwijs

Kansen voor iedereen.

Goed bestuur

D66 is voor een zelfstandig Wassenaar.

Een bruisend dorp

Cultuur en evenementen maken Wassenaar aantrekkelijk.

Bereikbaarheid en vervoer

Bereikbaar en gezond.

Sport en verenigingen

Geef de Sportnota Wassenaar 2016 – 2020 een vervolg.

Goed ondernemersklimaat

Meer ruimte door minder regels.

Financieel beleid

D66 staat voor een duurzame begroting.

Het sociale domein

Jeugd, arbeidsparticipatie en zorg en welzijn.

Groene groei

Naar een groen en schoon dorp.

Veiligheid

Voorkomen van criminaliteit.