Steun ons en help Nederland vooruit

Inleiding

D66 is er voor heel Wassenaar.

Burger en bestuur

D66 voor zelfstandig bestuur, betrokken inwoners en samenwerking tussen gemeenten.

Financiën

D66 ontwikkelt visie over de omvang en ontwikkeling van de algemene reserve.

Decentralisatie zorgtaken

Arbeidsparticipatie en (jeugd) zorg.

Mantelzorg en vrijwilligers

Met actieve rol gemeente.

Onderwijs, sport en cultuur

Van brede school naar talentenschool.

Openbare orde en veiligheid

Preventie en opsporing woninginbraken.

Verkeer en vervoer

Bestaande verkeersprojecten voortvarend aanpakken.

Economie

Actief economisch gemeentebeleid.

Duurzaamheid en groen

D66 is duurzaam.

Volkshuisvesting

D66 betrekt bewoners en ondernemers bij ruimtelijke ordening.