Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Het sociale domein

Het credo bij de nieuwe wetten in het sociaal domein is één gezin, één plan, één regisseur. D66 gaat erop toezien dat dit uitgangspunt ook terugkomt in de plannen en afspraken van de gemeente en de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Jeugd, arbeidsparticipatie en zorg en welzijn.